CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW cz.I

Plans and Projects (1) (Large)

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ I DO CZEGO SŁUŻY?

Świadectwo energetyczne jest to dokument, który pokazuje, jak budynek wpływa na środowisko oraz jakie posiada on zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego użytkowania. ,Świadectwo posługuje się dwoma współczynnikami:

EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

EK – zapotrzebowanie na energię końcową.

Wielkość tych współczynników decyduje o tym czy mamy do czynienia z budynkiem pasywnym, energooszczędnym czy np. standardowym.

Niestety w Polsce świadectwa nie przypisują budynków do konkretnych klas energetycznych przez co są one mniej zrozumiałe dla Inwestorów niż analogiczne świadectwa w krajach UE.

OD KIEDY  OBOWIĄZUJE  KONIECZNOŚĆ  SPORZĄDZANIA  ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ?

Na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Budowlane konieczność sporządzania świadectw obowiązuje od dnia:             1 stycznia 2009 r.

KIEDY  ŚWIADECTWO  CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ  JEST POTRZEBNE ?

PRAWO BUDOWLANE W ART.5 UST. 3 I 4 MÓWI, ŻE ŚWIADECTWO JEST NIEZBĘDNE W PRZYPADKU:

– ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

– PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI

– ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

– POWSTANIA STOSUNKU NAJMU

W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST OPCJONALNE I ZALEŻY OD WOLI STRON

JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO ?

Świadectwo energetyczne budynku ważne jest przez 10 lat. Z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stanu budynku (gruntowny remont, docieplenie, wymiana okien, itp.) zachodzi konieczność powtórnego sporządzenia świadectwa energetycznego.

JAKIE BUDYNKI ZWOLNIONE SĄ Z OBOWIĄZKU POSIADANIA  ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO?

Na podstawie art.5 ust. 7 prawa budowlanego zwolnione z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej są budynki:

 – podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                             – używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;                                                                                                               – przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;                                                                                                 – niemieszkalne służących gospodarce rolnej;                                                                                                                                   – przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;                                       – mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku(np. domy letniskowe);                                   – wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.