OFERTA SZCZEGÓŁOWA

 

Energy efficient housing project

Adaptacje Projektów Powtarzalnych

Obecnie wielu inwestorów pragnąc obniżyć koszty inwestycji budowlanej decyduje się na wybór projektu z ogólnodostępnych katalogów projektów gotowych.

Niestety zakup takiego projektu to dopiero pierwszy etap do stworzenia na jego podstawie projektu budowlanego spełniającego wymogi obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Kolejnym etapem, przez który ułatwiamy przejście naszym klientom, jest wykonanie ADAPTACJI projektu gotowego (powtarzalnego).

Adaptacja projektu powtarzalnego wymaga przystosowania projektu typowego do warunków miejscowych i polega na:

 • Wykonaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 • Adaptacji projektu typowego i sporządzenie Projektu Budowlanego zgodnie z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania (przystosowanie do warunków miejscowych).

 • Wprowadzenia zmian architektonicznych, konstrukcyjnych oraz instalacyjnych wszystkich branż, celem dostosowania budynku (projektu powtarzalnego) do wymagań klienta – inwestora. Zgodnie z  jego  indywidualnymi potrzebami wprowadzimy do projektu powtarzalnego  wszelkie  zmiany rozwiązań  konstrukcyjnych , funkcjonalnych i architektonicznych.

 • Przystosowaniu projektów branżowych do warunków miejscowych i wymagań inwestora.  Dodatkowo, na życzenie klienta możemy sporządzić projekty przyłączy do sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.

 • Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i opinii, koniecznych do zatwierdzenia projektu budowlanego i uzyskania decyzji o  pozwoleniu na budowę.

Jeżeli zdecydują  się Państwo na zakup projektu gotowego za naszym pośrednictwem,

nasz zespół projektowy wykona dla Państwa jego adaptację po promocyjnej cenie!!!

W ofercie posiadamy projekty powtarzalne pochodzące z kilkunastu najlepszych, renomowanych biur architektonicznych.  

W naszym biurze udostępniamy klientom bezpłatne katalogi projektów oraz sporządzamy bezpłatnie  indywidualną wycenę wykonania kompleksowej usługi (zakupu projektu powtarzalnego, wykonania adaptacji tego projektu, realizacji budynku).

Projekty Indywidualne

Oferujemy wykonanie projektów indywidualnych budynków mieszkalnych jedno –  i wielorodzinnych, budynków komercyjnych – handlowych lub usługowych, gastronomicznych, biurowych, magazynowych , budynków warsztatowych, inwentarskich i gospodarczych.

Wykonywane przez nas projekty budowlane stanowią opracowanie wielobranżowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu o kształcie i formie projektu budowlanego.

Oprócz części opisowej projekt składa się z części rysunkowe, która zawiera zawiera projekt zagospodarowania działki, rozwiązań architektoniczno – budowlanych, konstrukcyjnych wraz z obliczeniami statycznymi, projekty instalacji elektrycznych, projekt instalacji grzewczej budynku oraz wodnokanalizacyjnej wg najnowszych standardów i dostępnych technologii.

Wykonany przez nas projekt budowlany gwarantuje uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizację robót budowlanych.

Poniżej zestawiliśmy główne etapy wykonania przez nas projektu indywidualnego:

 • opracowanie programu użytkowego i projektu koncepcyjnego, na życzenie inwestora wraz z wizualizacjami,
 • skompletowanie dokumentów formalnych, uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych,
 • opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • opracowanie projektów wykonawczych.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W ramach tego pakietu usług możemy wyróżnić:

 • uzyskanie wyrysu i wypisu z mapy zasadniczej,
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu,
 • uzyskanie mapy do celów projektowych,
 • wykonanie badań geotechnicznych,
 • adaptacja projektu typowego do lokalnych warunków gruntowo – wodnych, dostosowanie do wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu,
 • wprowadzenie zmian do projektu typowego, dostosowujących go do Waszych indywidualnych potrzeb i wymagań,
 • uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów,
 • uzyskanie zgody i warunków na realizację zjazdu na działkę,
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej,
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
 • opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
 • opracowanie projektu przyłącza wod.-kan.,
 • uzgodnienie projektu przyłącza wod.-kan. we właściwym zakładzie,
 • uzgodnienie projektu zjazdu z zarządcą drogi,
 • uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w Z.U.D.P.,
 • opracowanie projektu odrolnienia działki i uzyskanie decyzji o wyłączeniu z działalności rolnej,
 • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na każdym etapie procesu inwestycyjnego służymy fachowym doradztwem, pomagamy dokonywać właściwych wyborów w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz technik instalacyjnych. Doradzamy jak zrealizować trwałe, energooszczędne i ekonomiczne domy. 

 

Organizacja realizacji inwestycji – inwestorstwo zastępcze

 Działając na zlecenie inwestora – klienta indywidualnego prowadzimy realizację inwestycji w zakresie wyszukania i wskazania najkorzystniejszych cen zakupu niezbędnych materiałów budowlanych, doboru firm wykonawczych organizacji dostaw.

 

Nadzorowanie i Kierowanie Robotami Budowlanymi

W celu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę , zarejestrowanie dziennika budowy, zawiadomienie odpowiedniego miejscowo PINB o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę realizacji (budowy) inwestycji polegającą na:

 • pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,

 • pełnieniu funkcji kierownika budowy.

W trakcie współpracy inwestor może liczyć na profesjonalny nadzór oraz doradztwo techniczne związane z realizacją i odbiorem każdego etapu robót budowlanych.

Nasze blisko 30-letnie doświadczenie zawodowe gwarantuje pomoc w znalezieniu i wyborze sprawdzonego wykonawcy robót, sprawne przeprowadzenie robót i uzyskanie ich wysokiej jakości oraz odbioru końcowego zadania inwestycyjnego i oddania budynku do użytkowania.

 

Przeprowadzamy na zlecenie inwestora obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych – BYDGOSZCZ, województwo kujawsko-pomorskie

Przeprowadzamy obowiązkowe kontrole obiektów budowlanych (tzw. przeglądy budowlane, przeglądy techniczne budynków, kontrole stanu technicznego, kontrole budowlane, przeglądy roczne, przeglądy pięcioletnie) w zakresie architektoniczno – budowlanym oraz konstrukcyjno – budowlanym, elektrycznym i sanitarnym, zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. Okresowe kontrole budynków mieszkalnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania lokali mieszkalnych.

Kontrole przeprowadzamy w  obiektach zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Po każdej kontroli sporządzamy protokół kontroli, który dołączamy do Książki Obiektu Budowlanego (KOB)

Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają założonej Książki Obiektu Budowlanego proponujemy wykonanie przeglądu 5-cio letniego oraz założenie KOB.

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego parametry charakterystyczne.

Oferujemy rzetelne kontrole, atrakcyjne ceny oraz szybki czas realizacji.

 

Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i wykonawcze.

Harmonogramy realizacji inwestycji budowlanej

Nasza  firma przygotuje dla klienta każdy rodzaj kosztorysu:

 • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, projektowe,

 • kosztorysy, zestawienia kosztów realizacji inwestycji oraz harmonogramy niezbędne dla uzyskania kredytu z wybranego przez inwestora banku.

3D model House (7)