PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ LUB STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

W przypadku prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym (jezdni, chodników, poboczy), takich jak np

– budowa lub remontu budynku- jego elewacji itp,

– budowa wjazdu na teren działki,

– budowa przyłączy i sieci: CO, wodno – kanalizacyjnych, sieci teletechnicznych;

– budowach i remontach dróg oraz obiektów drogowych,

niezbędnym dokumentem jest :

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Sporządzamy  projekty stałej lub docelowej organizacji ruchu wymagane w celu:

  • oznakowania nowo powstałych: parkingów, osiedli, ścieżek rowerowych, przystanków itp.,
  • oznakowania dojazdów do obiektów użyteczności publicznej, np.: szpitali, centrów handlowo-usługowych,
  • poprawienia bezpieczeństwa na drodze (progi zwalniające, ogrodzenia, słupki blokujące itp.)
  • koncepcje poprawy bezpieczeństwa ruchu w terenach zabudowanych oraz projektowanie wprowadzenia zmian,
  •  

   projektowanie docelowych organizacji ruchu dla nowo projektowanych ulic, osiedli, placów, parkingów, stacji paliw, projektowanie stref ograniczonej prędkości, zakazów zatrzymywania itp.

  Zapewniamy reprezentowanie klienta przy uzgodnieniach koncepcji projektowych oraz pełną obsługę w zakresie uzyskania opinii i zatwierdzeń w instytucjach zarządzających drogami oraz sprawującymi nadzór nad ruchem drogowym:  Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komendy Miejskie Policji, Wojewódzkie Komendy Policji, Komendy Powiatowe Policji, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin.

  CENY I KOSZTY PROJEKTU

  Cena projektu ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w wielu przypadkach także po wizji w terenie. Wpływ na obniżenie ceny projektu ma np. powtarzalność etapów, wymagany termin realizacji, ilość koniecznych uzgodnień, itp.

  Ofertę cenową lub zapewnienie uzyskania takiej oferty, oraz orientacyjny termin realizacji projektu i przybliżone terminy uzyskania uzgodnień otrzymają Państwo po ustaleniach podczas wstępnej rozmowy telefonicznej i przekazaniu materiałów umożliwiających przygotowanie wyceny. Przekazanie materiałów może się odbywać drogą elektroniczną.